Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden voor het Charteren van Jachten (hierna: Voorwaarden) regelen de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot accommodatie op vaartuigen - jachtcharter. De vaartuigen die worden gereguleerd door de Voorwaarden (hierna: Vaartuigen) zijn recreatieve vaartuigen die zijn opgenomen in de vloten van verschillende Exploitanten van Chartervloten (hierna: Chartermaatschappijen), terwijl Villa Partners d.o.o., Split (hierna: Trip Sailing) als bemiddelaar optreedt bij het boeken van die vaartuigen.

Deze Voorwaarden en alle hierin vermelde bepalingen zijn het onderwerp van wettelijke aansprakelijkheid en bindend voor de Klant die de Vaartuigen chartert (hierna: Klant). Door bevestigen van de intentie tot boeking of het voldoen van de vooruitbetaling bevestigt de Klant akkoord te gaan met de Voorwaarden.

2. Boeking

Van de zijde van de Klant wordt de intentie tot reservering bevestigd wanneer de vooruitbetaling door de Klant of diens vertegenwoordiger wordt voldaan. Van de zijde van Trip Sailing wordt de boeking bevestigd wanneer het volledige vooruit te betalen bedrag op haar rekening is gestort en de boekingsbevestiging van de Chartermaatschappij is verkregen.

 

3. Betaling

Nadat de reservering voor de jachtcharter is overeengekomen, welke alleen schriftelijk van kracht zal zijn, moeten de betalingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bedragen, dynamiek en instructies die zijn vermeld in de Pro-formafactuur en de bijbehorende documentatie die Trip Sailing naar de Klant heeft verzonden.

De betalingen kunnen ONLINE worden uitgevoerd via een van de volgende CREDITCARDS: MasterCard, Maestro of Visa. Als alternatief kunnen de betalingen OFFLINE worden uitgevoerd via BANKOVERSCHRIJVING. In het geval van een bankoverschrijving aanvaardt de Klant de volledige overschrijvingskosten van de bank te moeten voldoen en bij het verrichten van de betaling moet de Klant bij de bank benadrukken dat alle bankkosten (zowel van de uitgaande als de binnenkomende bank) door de Klant moeten worden voldaan. Indien de Klant nalaat dit te doen en de kosten van een bankoverschrijving aan Trip Sailing in rekening worden gebracht, wordt ervan uitgegaan dat de betaling niet volledig is voldaan en moet de Klant het resterende bedrag alsnog voldoen.

Het vaartuig kan pas worden overgenomen nadat het volledige bedrag voor de jachtcharter en alle gecontracteerde extra diensten volledig zijn voldaan. Indien vooruitbetaling of betaling van het saldo niet volledig is voldaan binnen de hierboven vermelde termijnen, is Trip Sailing of de Chartermaatschappij gerechtigd de reservering van het Vaartuig te annuleren zonder enige restitutie aan de Klant.

 

4. Creditkaart betaling beveiligings verklaring

Vertrouwelijkheid van uw informatie wordt beschermd en beveiligd door middel van SSL-codering. Pagina's voor webbetalingen worden beveiligd met behulp van het Secure Socket Layer (SSL) -protocol met 128-bits gegevensversleuteling. SSL-codering is een gegevenscoderingsprocedure voor de preventie van ongeoorloofde toegang tijdens gegevensoverdracht. Dit maakt een veilige gegevensoverdracht mogelijk en voorkomt ongeautoriseerde gegevenstoegang tijdens communicatie tussen gebruiker en Monri WebPay Payment Gateway en vice versa. Monri WebPay Payment Gateway en financiële instellingen wisselen gegevens uit met behulp van hun virtual private network (VPN), dat ook is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Monri Payment is PCI DSS level 1 gecertificeerde betalingsdienstaanbieder. Creditcardnummers worden niet door de aanbieder opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor onbevoegd personeel.

5. Prijzen

De prijs van de jachtcharter omvat het volgende: het vaartuig uitgerust volgens de op dit moment geldende inventarislijst, alsmede de gebruikelijke op charter gebaseerde diensten op het moment van aflevering van het Vaartuig (inchecken/uitchecken). De prijs van de jachtcharter omvat standaard geen aanvullende diensten zoals voedsel en dranken, brandstof, kosten voor jachthavendiensten en ligplaatsen, havengelden, belastingen, toegangskaarten voor parken en locaties, of andere aanvullende diensten dan die welke expliciet in de huurprijs van het jacht zijn inbegrepen. De prijs van de jachtcharter omvat niet de diensten van een schipper, tenzij wordt aangegeven dat de charterprijs een schipper aan boord omvat. De prijs van de jachtcharter omvat de BTW die geldig is op het moment van de boekingsbevestiging, maar als het betreffende BTW-tarief wettelijk wordt verhoogd vóór het begin van de jachtcharter, behoudt Trip Sailing zich het recht voor om het verschil in BTW in rekening te brengen. Trip Sailing rekent het grootste deel van de afhandelingsdiensten mee in de prijs van de aangeboden jachtcharter. In bepaalde boekingsgevallen waarbij Trip Sailing hoge afhandelingskosten heeft, kan een klein deel van deze kosten als Servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. In dergelijke gevallen worden deze Servicekosten afzonderlijk en zichtbaar op de Pro-formafactuur vermeld.

 

6. Conversieverklaring

Alle betalingen worden uitgevoerd in Kroatische Kunas. Het in rekening gebrachte bedrag op de rekening van uw creditcard/debitcard wordt omgerekend naar uw lokale valuta op basis van de wisselkoers van creditcardmaatschappijen. Als gevolg van deze omrekening bestaat de mogelijkheid van een klein verschil met de oorspronkelijke prijs die op onze website wordt vermeld.

 

7. Aanvullende Diensten en Extra's

Extra diensten en extra uitrusting waarvoor een aanvullende betaling moet worden gedaan (hierna: Extra's) overeenkomstig de geldende prijslijst van de Chartermaatschappij (bijv. hulpmotor, eenzijdige opties, transfers, gennaker, schipper, enz.) moeten door de Klant worden aangevraagd en voorafgaand aan de boekingsbevestiging zijn overeengekomen.

De Klant kan zelfs na de boekingsbevestiging vragen om toevoeging van bepaalde Extra's, en Trip Sailing zal redelijke inspanningen doen om de nieuw gevraagde Extra's naar tevredenheid van de Klant te regelen en zal de Klant informeren of het mogelijk is om de boeking te upgraden met de gevraagde nieuwe Extra's of niet. De Klant erkent dat Trip Sailing op dat moment niet verplicht is om nieuw gevraagde Extra's te leveren.

Uiterlijk 10 dagen voor de start van de jachtcharterdatum moeten alle Extra's schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. Slechts in zeer uitzonderlijk gevallen kan Trip Sailing in specifieke gevallen een last-minute bevestiging van Extra's toestaan.

8. Inhuren van een Schipper, Gastvrouw, Kok of andere Professionele Bemanning

Als de Klant een schipper en/of een gastvrouw en/of een kok en/of een andere professionele bemanning aan boord nodig heeft, moet dit tijdens de bevestiging van de reservering van de jachtcharter worden aangegeven. Als de Klant geen schipper nodig heeft, moet op het moment van boeking van het vaartuig een kopie van zijn/haar vaarbewijs worden gezonden, ter verificatie en goedkeuring. Als het vaarbewijs niet door de Chartermaatschappij is goedgekeurd, is de Klant verplicht om een professionele schipper in te huren.

Voor sommige Vaartuigen kan de Chartermaatschappij verlangen dat een professionele schipper en/of andere professionele bemanningsleden verplicht zijn, ongeacht de vaarbewijzen van de Klant. Dit wordt op het moment van het regelen van de boeking aangegeven. Klanten en gasten van Klanten aan boord dienen de bemanning met het juiste professionele respect te behandelen en moeten hen een voldoende hoeveelheid dagelijkse rust toestaan. Het voedsel van de bemanning is tijdens de charterperiode de financiële verantwoordelijkheid van de Klant, overeenkomstig de gebruikelijke normen van jachtcharters.

 

9. Bemanningslijst en Aankomstgegevens

De Klant moet een correct ingevulde bemanningslijst sturen, niet later dan 10 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de jachtcharter. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij de belangrijkste contractspartij is voor de jachtcharter en dat de Klant verantwoordelijk is voor de andere gasten aan boord.

Daarnaast wordt aanbevolen om ten minste 10 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de charter een geschatte aankomsttijd op te sturen, zodat het personeel de incheck-procedure zo soepel mogelijk kan organiseren. Als de Klant een transfer heeft geboekt (bijvoorbeeld vanaf de luchthaven), dan is het verplicht om ten minste 10 dagen van tevoren gedetailleerde aankomst- en vertrekinformatie te sturen. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde informatie op de Bemanningslijst, evenals voor de geldigheid van alle paspoorten, visa, vaarbewijzen, licenties en andere identificatiedocumenten. De Klant en zijn gasten die aan boord zijn, zijn er, indien van toepassing, verantwoordelijk voor om geschikte visa te verkrijgen voor alle landen waar ze naartoe reizen. In het bijzonder erkent de Klant dat het vaarbewijs een zeer belangrijk document aan boord is en is juridisch verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ervan.

10. Annulering door de Klant

Als de Klant besluit om zijn/haar boeking te annuleren, ongeacht wat de reden is, moet de Klant zonder vertraging Trip Sailing per e-mail of via de website informeren over de annulering.

Voorafgaand aan de bevestiging door de Chartermaatschappij van de specifieke Boeking mogen Klanten hun Boeking zonder enige kosten via de website annuleren.

In het geval dat de Boeking al door de Chartermaatschappij is goedgekeurd, kunnen Klanten een annulering van hun Boeking aanvragen. Trip Sailing zal contact opnemen en communiceren met de betreffende Chartermaatschappij en het is de absolute discretie van de betreffende Chartermaatschappij en onderhevig aan de door de Chartermaatschappij verstrekte annuleringsvoorwaarden, of deze eventueel restituties zal verstrekken en onder welke voorwaarden. Trip Sailing zal de terugbetalingen verstrekken volgens het annuleringsbeleid van de betreffende Chartermaatschappij.

In deze categorie van annuleringen ontstaan ook situaties waarin de Klant niet voor het inchecken verschijnt (een geval van niet-verschijnen), of wanneer de Klant het vaartuig verlaat voorafgaand aan de gecontracteerde uitcheck-tijd (een geval van vroegtijdig verlaten) - in al dergelijke gevallen zijn annuleringskosten van 100% van toepassing en heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling.

Ook als er een schipper was gereserveerd en vervolgens door de Klant werd geannuleerd, moet de vergoeding voor de schipper toch worden betaald volgens dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. Hetzelfde geldt ook in het geval van een gastvrouw of kok.

Annulering van de schipper, gastvrouw en/of kok wordt in rekening gebracht, ongeacht of de bootreservering is geannuleerd of niet.

In alle annuleringsgevallen beschouwt Trip Sailing de ontvangstdatum van informatie over de annulering als basis voor de eindafrekening van de annuleringskosten. Vanaf deze datum heeft Trip Sailing het recht om het Vaartuig vrij te geven voor boekingen door andere Klanten en heeft het geen verdere verplichtingen jegens de Klant met betrekking tot de geannuleerde boeking.

11. Wijzigingen en Aanpassingen

Indien de Klant om een kleinere wijziging van de boekingsgegevens verzoekt (bijvoorbeeld naamswijziging of iets dergelijks), heeft Trip Sailing het recht om aan de Klant administratiekosten van 30 EUR in rekening te brengen.

Indien de Klant om een wijziging van de charterperiode van het geboekte Vaartuig en/of een wijziging van het vaartuig of charterbasis, of enige andere belangrijke wijziging verzoekt, behoudt Trip Sailing zich het recht voor om de annulering van de oorspronkelijke boeking in rekening te brengen. Als alternatief kan Trip Sailing ervoor kiezen om de gevraagde wijziging aan de Klant toe te kennen zonder de annulering van de oorspronkelijke boeking in rekening te brengen, maar in dat geval is Trip Sailing gerechtigd om voor deze wijzigingen extra kosten aan Klanten in rekening te brengen. Klanten moeten er ook rekening mee houden dat de betreffende Chartermaatschappij een dergelijke wijziging mogelijk niet kan inwilligen.

12. Annuleringen door de Chartermaatschappij

Indien de boeking door de Chartermaatschappij wordt geannuleerd (bijvoorbeeld vanwege ernstige schade aan het gereserveerde Vaartuig of andere onvoorziene omstandigheden die zich met het Vaartuig voordoen), dan zal de Klant door de Chartermaatschappij worden gecompenseerd volgens de geldende Algemene Voorwaarden van die Chartermaatschappij. Voorbeelden van wat de meeste Chartermaatschappijen in dergelijke gevallen aan de Klant zouden aanbieden zijn:

a) indien mogelijk een reservering van een ander Vaartuig van vergelijkbare grootte en met vergelijkbare kenmerken, van dezelfde vloot of van een andere vloot

Of

b) een terugbetaling van alle van de Klant voor het Vaartuig ontvangen bedragen

De Klant erkent dat in het geval er tijdens de vorige charters, of door gebeurtenissen zoals force majeure, ernstige schade aan het Vaartuig heeft plaatsgevonden, noch Trip Sailing noch de Chartermaatschappij hiervoor objectief schuldig kan worden gesteld en dat de Klant er dus naar streeft zich coöperatief op te stellen in het vinden van een onder de gegeven omstandigheden geschikte alternatieve oplossing.

13. Borgsom

Alvorens het Vaartuig over te nemen, dient de Klant een borgsom (hierna: Borgsom) te betalen overeenkomstig de geldende Prijslijst van de Chartermaatschappij. De Borgsom kan zowel in contanten worden betaald als met een autorisatie van de door de Chartermaatschappij geaccepteerde creditcards, in overeenstemming met de procedures van de Chartermaatschappij. Na beëindiging van de jachtcharter wordt de volledige borg aan de Klant terugbetaald, tenzij er schade aan het vaartuig of verlies van uitrusting is opgetreden, of tenzij de Klant of zijn bemanning niet in overeenstemming met deze Voorwaarden en/of de geldende voorwaarden van de Chartermaatschappij hebben gehandeld.

Echter, als er zich schade of schending van de Voorwaarden heeft voorgedaan, zal de Borgsom geheel of gedeeltelijk worden ingehouden, afhankelijk van de omvang van de schade of schending en afhankelijk van de details van het beleid van de Chartermaatschappij. Enkele typische praktijken in de industrie zijn de volgende:

- In het geval van een grotere schade of schending, zal de borgsom volledig worden ingehouden en heeft de Klant geen recht op restitutie.

- In geval van een kleinere schade of schending zal de Chartermaatschappij het bedrag inhouden dat nodig is voor de reparatie en aankoop van beschadigde of verloren gegane uitrusting, dekking van interventiekosten en/of afhandelingskosten, terwijl de rest van de borgsom aan de Klant zal worden terugbetaald.

- In het geval het Vaartuig niet in staat zal zijn om naar het volgende charter te gaan vanwege de geleden schade, zal de volledige Borgsom worden ingehouden, omdat de Chartermaatschappij kosten zal hebben in verband met het vergoeden van de volgende klant.

Het betalen van de borgsom is ook verplicht in gevallen waarin de Klant een professionele schipper van Trip Sailing of de Chartermaatschappij inhuurt. In zo’n geval kan de Borgsom niet worden gebruikt voor het dekken van de kosten die zijn ontstaan door nalatigheid van de schipper, slechte werking van het Vaartuig of haar uitrusting.

Indien de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van de Klant, of gedrag zoals varen onder invloed van alcohol of illegale drugs, het alleen zeilen of varen op verboden tijden of buiten goedgekeurde gebieden, of deelnemen aan regatta's zonder schriftelijke toestemming van de Chartermaatschappij, of soortgelijke ernstige schendingen, is de Klant doorgaans aansprakelijk, zelfs tot boven het bedrag van de Borgsom, inclusief uitgaven in verband met reparaties en vergoedingen voor de verloren charterinkomsten in de daarop volgende weken.

14. Verzekering

Volgens de industrienormen zijn chartervaartuigen normaal gesproken verzekerd, met aftrekbare franchise. De verzekering dekt meestal geen schade aan persoonlijke eigendommen van klanten en goederen die aan boord van het vaartuig worden gebracht en een opzettelijk veroorzaakte schade, of enige schade die is veroorzaakt door gebrek aan zorgvuldigheid van de klant.

Prijzen voor jachtcharters omvatten geen reisverzekering. Mocht de Klant een reisverzekering aanvragen, dan kunnen er rechtstreeks afspraken worden gemaakt met de verzekeringsmaatschappij of met Trip Sailing, waarbij Trip Sailing alleen als bemiddelaar optreedt. De Klant wordt aangeraden de verzekeringsvoorwaarden voor de aankoop aandachtig door te nemen.

Prijzen voor jachtcharters omvatten geen annuleringsverzekering. Als de Klant om bepaalde redenen vermoedt dat hij de reservering mogelijk zal moeten annuleren of zich wil verzekeren tegen gevallen veroorzaakt door overmacht, dan wordt hij geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringsverzekering kan niet worden betaald nadat de reservering al is gedaan, alleen tijdens het boekingsproces.

In het geval dat de Klant geen annuleringsverzekering heeft en de jachtcharter niet kan gebruiken, zal Trip Sailing terugbetalingen aanbieden volgens het annuleringsbeleid van de betreffende Chartermaatschappij.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Klant en alle bemanningsleden-gasten afdoende reis- en ziekteverzekeringpakketten voor hun reisarrangement afsluiten.

Trip Sailing is niet verantwoordelijk voor kosten die door een Klant vóór, tijdens of na de reis worden gemaakt als een gevolg van het kopen van ongeschikte of onvoldoende reisverzekering.

15. Overname van het Vaartuig en Inchecken

De Klant is verplicht om bij de overname van het Vaartuig een geverifieerde voucher aan de vertegenwoordiger van de Chartermaatschappij te verstrekken met alle gegevens van de Klant en charterovereenkomst, met inzicht in het originele document van het vaarbewijs. Ook moeten er identificatiedocumenten (bijvoorbeeld paspoorten) van alle gasten aan boord worden verstrekt met het doel de Bemanningslijst nogmaals te controleren.

Bij de overname van het Vaartuig zal de Klant samen met de vertegenwoordiger van de Chartermaatschappij de inventarislijst doornemen, waarbij hij de toestand van het geleverde Vaartuig met zijn handtekening bevestigt. Dezelfde procedure moet worden gevolgd met de instrumenten aan boord.

Alle eventuele latere klachten van de Klant zullen niet worden aanvaard indien de Klant heeft bevestigd dat het Vaartuig in orde was en dat de uitrusting van het Vaartuig volledig en in orde was.

Mochten tijdens de voorafgaande charters onderdelen van het vaartuig beschadigd raken of verloren gaan en het onmogelijk is om vóór de datum van het nieuwe charter nieuwe scheepsonderdelen te verkrijgen, en op voorwaarde dat hun verlies de veiligheid van de navigatie niet ernstig beïnvloedt, zal het voor de klant niet mogelijk zijn om de charter op te zeggen of een verlaging van de charterprijs te verlangen. De Klant erkent dat zulke situaties niet onder controle van Trip Sailing noch van de Chartermaatschappij staan, maar het gevolg zijn van schade die door een vorige klant is veroorzaakt.

Gewoonlijk moet in de jachtcharter-industrie het vaartuig worden afgeleverd met een volle brandstof- en watertank en moet het in dezelfde staat worden teruggebracht naar de charterbasis met een volle brandstof- en watertank. Vanwege het feit dat Vaartuigen kostbaar eigendom zijn en er een bepaald niveau aan bekwaamheid nodig is om ze te exploiteren, kan de Chartermaatschappij van de Klant (of hun schipper) verlangen dat zij hun navigatievaardigheden aantonen in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Chartermaatschappij.

De kosten voor de vermelde demonstratie (indien van toepassing) worden door de Klant betaald en de tijd die is besteed aan het testen zal zijn opgenomen in de charterperiode van het Vaartuig. Indien wordt vastgesteld dat de Klant (schipper) niet voldoende bekwaam is, zal de Chartermaatschappij een officiële schipper inhuren en zullen de vereiste kosten voor een dergelijke dienst door de Klant worden betaald volgens de huidige Prijslijst. Als de Klant de toegewezen schipper weigert, is het hem/haar verboden om uit te varen, het chartercontract wordt onmiddellijk beëindigd en het betaalde bedrag wordt zonder enig recht op terugbetaling vastgehouden.

16. Het terugbrengen van het Vaartuig/Uitchecken

Bij het terugbrengen van het vaartuig en het opnieuw controleren van het vaartuig volgens de inventarislijst, moet ook de brandstoftank worden onderzocht. Als de brandstoftank niet vol is, zal de Chartermaatschappij de Klant gewoonlijk de brandstof in rekening brengen (berekend op basis van het maximale motorverbruik voor specifieke motoruren) plus servicekosten. Ook zal de Klant schade aan het Vaartuig vergoeden, indien er tijdens controle van het Vaartuig schade wordt vastgesteld, zoals beschreven in het gedeelte "Borgsom". Anders zal, indien het vaartuig in goede staat en met een volle brandstof- en watertank wordt teruggebracht, de gehele borgsom door de Chartermaatschappij aan de Klant worden geretourneerd.

Indien de Klant het Vaartuig terugbrengt naar een haven die in de overeenkomst niet als de bestemmingshaven is vermeld, dient de Klant alle kosten te betalen die zijn inbegrepen in het transport van het Vaartuig naar de haven van bestemming, inclusief alle vergoedingen voor de volgende Klant van het Vaartuig, plus een door de Chartermaatschappij te bepalen boete.

En ook als de Klant te laat is, zal hij/zij een boete krijgen overeenkomstig het beleid van de Chartermaatschappij.

Op het schema achterlopen vanwege de weersomstandigheden is niet gerechtvaardigd, omdat het noodzakelijk is om het vaartuig gedurende de laatste 48 uur voordat de charter eindigt, op een geschikte afstand van de charterbasis te houden.

Als de Klant de charterperiode wenst te verlengen, wat de reden ook moge zijn, moet hij/zij Trip Sailing onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn/haar bedoelingen. Trip Sailing zal de Klant daarna informeren of de gewenste verlenging mogelijk is of niet, en indien de verlenging mogelijk en bevestigd is, en de Klant ervoor heeft betaald, het benodigde papierwerk organiseren voor de extra dagen (zoals verlenging van de boeking, verlenging van de bemanningslijst etc.).

17. Vaargebied

Het basiszeilgebied van het vaartuig staat vermeld in de registratiedocumenten van het betreffende vaartuig. Als de Klant buiten het basisvaargebied wil varen, is de Klant verplicht om Trip Sailing vóór de boekingsbevestiging op de hoogte te brengen van zijn bedoelingen, zodat het Vaartuig voor die gelegenheid verzekerd en geregistreerd is en tegelijkertijd wordt de Klant de aangegeven aanvullende verzekerings- en registratiekosten in rekening gebracht, samen met eventuele extra kosten die voor Trip Sailing of de Chartermaatschappij kunnen ontstaan als gevolg van dit verzoek. De Chartermaatschappij kan in dergelijke gevallen ook een hogere Borgsom vragen. De Klant gaat er hiermee akkoord dat, indien hij buiten het basisvaargebied wil varen, de Klant bereid moet zijn om zelf en voor eigen rekening het onderhoud en de reparaties van het vaartuig te organiseren, aangezien de onderhouds- en interventiediensten van de Chartermaatschappij die gebieden meestal niet dekken. De Chartermaatschappij zal de Klanten in dergelijke gevallen adviseren over hun procedures.

18. Schade tijdens de Jachtcharter

Mocht er tijdens de jachtcharter schade ontstaan als gevolg van gebruikelijke slijtage van materialen van het Vaartuig of veroudering van uitrusting, dan dient de Klant de Chartermaatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Als er zich ernstige schade, motorproblemen, verlies van het Vaartuig, lichamelijk letsel en soortgelijke incidenten voordoen, dan is de Klant verplicht om de Chartermaatschappij en Trip Sailing daarover zonder uitstel te informeren en om officiële processen-verbaal en verklaringen door andere partijen (bijvoorbeeld havenautoriteit, arts, bevoegd deskundige, enz.) van het ontstane incident te verkrijgen.

In al dergelijke gevallen zal de verdere procedure worden afgehandeld overeenkomstig de geldende procedures en de Algemene Voorwaarden van de betreffende Chartermaatschappij. Schades die niet zijn gemeld en waarvoor geen proces-verbaal is vastgelegd, worden geacht te zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid van de Klant en in dat geval dienen ze door de Klant te worden vergoed.

19. Aansprakelijkheden van de Chartermaatschappij

De Chartermaatschappij is verantwoordelijk voor de juistheid van de accommodatie (d.w.z. van het Vaartuig), investeringsonderhoud, lopend onderhoud en de voorbereiding van het Vaartuig voor de charter. De Chartermaatschappij is ook verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van procedures van inchecken en uitchecken op de charterbasis.

In geval van speciale of aanvullende verzoeken van de Klant (bijv. eerder inchecken, uitgebreidere uitleg tijdens het inchecken, speciale behoeften... enz.) kan de Chartermaatschappij proberen deze naar tevredenheid van de Klant af te handelen, maar de Klant erkent dat dit geen aansprakelijkheid van de Chartermaatschappij is en kan geen vergoeding vragen als aan dergelijke speciale verzoeken niet of slechts gedeeltelijk wordt voldaan. De Chartermaatschappij is ervoor verantwoordelijk om de kosten te dragen jegens de Klant in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen, overeenkomstig de geldende Algemene Voorwaarden van die Chartermaatschappij.

De Klant kan echter geen restituties verwachten voor vertragingen of problemen veroorzaakt door overmacht (bijvoorbeeld aardbevingen, overstromingen, onweer, brand, andere natuurrampen, oorlogen, burgeroorlogen, terrorisme, stakingen, enz.). De Klant erkent dat de Chartermaatschappij een geheel afzonderlijke juridische entiteit van Trip Sailing is en dat de rol van Trip Sailing in het boekingsproces alleen die van bemiddelaar is, zoals beschreven in onderstaand hoofdstuk.

20. Verplichtingen van Trip Sailing

Trip Sailing werkt met een grote internationale online database van Vaartuigen MMK en heeft zakelijke samenwerkingsverbanden opgezet met vele chartermaatschappijen die de vloten met vaartuigen beheren. De Klant erkent dat Trip Sailing als bemiddelaar optreedt tussen de Klant en de Chartermaatschappij. Trip Sailing verstrekt de Klant dus informatie over het type accommodatie van het vaartuig, de integrale onderdelen ervan en mogelijke bijkomende kosten (diensten van een schipper, enz.) en de Klant helpt bij het verkrijgen van de meest geschikte aanbiedingen voor vaartuigen om aan de specifieke behoeften van Klanten te voldoen, en de Klant tijdens het gehele boekingsproces bij te staan.

Trip Sailing zal ook beschikbaar zijn om relevante vragen van de Klant te beantwoorden en informatie te verstrekken welke nodig is om de Klant voor te bereiden op de charter.

Trip Sailing informeert de Chartermaatschappij over relevante boekingsinformatie, verzamelt documenten van de Klant (bijv. vergunningen, bemanningslijsten, enz.), verricht ook betalingen aan de Chartermaatschappij en voert als Agent alle andere bemiddelingstaken uit overeenkomstig het zakelijke samenwerkingscontract dat is gesloten tussen Trip Sailing en de betreffende Chartermaatschappij.

In geval van mogelijke geschillen tussen de Klant en de Chartermaatschappij vóór, tijdens of na de charter, zal Trip Sailing alles in het werk stellen om de Klant te helpen en ernaar te streven de belangen van de Klant zoveel mogelijk te beschermen. In het geval de Chartermaatschappij een deel van zijn verplichtingen jegens de Klant niet nakomt, zal Trip Sailing de Klant ook ondersteunen en helpen, met het doel een passende terugbetaling van de Chartermaatschappij aan de Klant te verkrijgen. In de extreme en zeer zeldzame gevallen dat de Chartermaatschappij zijn verplichtingen niet nakomt (bijv. aanvragen van faillissement, verlies van Vaartuigen of dergelijke), zal Trip Sailing zijn uiterste best doen om de Klant te helpen bij het vinden van een zo goed mogelijke alternatieve oplossing met zo laag mogelijke kosten/verliezen voor de Klant.

De Klant erkent dat Trip Sailing niet aansprakelijk is voor het aan de Klant vergoeden van enige terugbetaling of verlies, veroorzaakt door het door de Chartermaatschappij niet voldoen aan zijn verplichtingen, op voorwaarde dat Trip Sailing de juiste betalingen aan de Chartermaatschappij heeft uitgevoerd voor het charteren van het/de Vaartuig(en), leveren van schippers voor het Vaartuig, volgend op de overeenkomstige betalingen van de Klant aan Trip Sailing. Niettemin zal Trip Sailing de Klant bijstaan en helpen bij het verkrijgen van de juiste terugbetalingen van de Chartermaatschappij en het beschermen van de belangen van de Klanten zoals hierboven in dit artikel vermeld.

21. Aansprakelijkheid van de Klant

Afgezien van hetgeen reeds in deze Voorwaarden is vermeld, is de Klant ook aansprakelijk om:

- nautisch en navigatief vaardig te zijn voor het charteren van het Vaartuig, en anders is hij verantwoordelijk voor het accepteren van een schipper volgens de geldende Prijslijst van Trip Sailing of Chartermaatschappij;

- alle vereiste vergunningen te hebben voor het besturen van het Vaartuig in het geval van het charteren van een boot zonder bemanning,

- het Vaartuig niet aan derden over te laten,

- geen personen of goederen voor commerciële doeleinden te vervoeren of het vaartuig voor enig ander commercieel doen te gebruiken;

- het exacte aantal personen en de juiste personen zoals vermeld op de bemanningslijst aan boord te hebben,

- de bemanningslijst met het certificaat van verblijfregistratie samen met de scheepsdocumentatie bij te houden gedurende de gehele duur van de charter,

- de Chartermaatschappij onverwijld op de hoogte stellen van mogelijke wijzigingen in bemanningsleden of passagiers;

- de wettelijke voorschriften van het gastland volledig te respecteren,

- niet deel te nemen aan wedstrijden en regatta's zonder toestemming van de Chartermaatschappij;

- vast te houden aan verplichte controle-intervallen gedurende de duur van het varen,

- in het geval van slepen, voorafgaand aan het accepteren van hulp een beloning voor het redden overeen te komen, tenzij door de Chartermaatschappij anders is voorgeschreven,

- alle veiligheidsmaatregelen te nemen om het Vaartuig in goede staat te houden en schade of het slepen van het Vaartuig te voorkomen;

- de haven niet te verlaten als de voorspelde windkracht sterker wordt  geschat dan 25 knopen, of als de havenautoriteiten een verbod uitvaardigden om de haven te verlaten, zonder voorafgaande toestemming van de Chartermaatschappij,

- onnodige belasting van masten, zeilen en touwen te voorkomen, dat wil zeggen, te varen met inachtneming van de weersomstandigheden,

- de vaarroute zeer zorgvuldig te plannen, zodat twee dagen voor aankomst het vaartuig zich op ongeveer 40 NM afstand van de basis van de charter bevindt,

- niet 's nachts te varen zonder voorafgaande toestemming van de Chartermaatschappij;

- niet afzonderlijk te varen zonder voorafgaande toestemming van de Chartermaatschappij,

- om de beheerder op de charterbasis te informeren over de exacte locatie van het vaartuig in geval van zware weersomstandigheden (stormachtige wind), om het onnodig en kostbaar zoeken naar het Vaartuig te voorkomen,

- het vaartuig niet te bedienen onder invloed van alcohol of illegale middelen en in het algemeen geen illegale middelen te gebruiken of aan boord te hebben,

- geen overmatig lawaai te maken in jachthavens, havens en andere ligplaatsen,

- de privacy en het recht op nachtrust van de bewoners van de naburige vaartuigen en huizen te respecteren,

- zich niet in te laten met het vissen of andere onderzeese activiteiten zonder een geldige vergunning voor dergelijke activiteiten;

- geen huisdieren (honden, katten, vogels, enz.) aan boord te nemen zonder schriftelijke toestemming van de Chartermaatschappij

- alle andere bepalingen te respecteren die niet hierboven zijn vermeld, maar worden vermeld in de geldende Algemene Voorwaarden van de betreffende Chartermaatschappij.

De Klant garandeert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle bemanningsleden, d.w.z. gasten aan boord. Alle gevolgen die veroorzaakt worden door de Klant of zijn bemanning of gasten aan boord die de bovenstaande verplichtingen niet respecteren, zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Klant en bemanning/gasten aan boord. In geval van niet-naleving van bovenstaande clausules of schending van andere contractuele verplichtingen van de Klant en zijn bemanning/gasten, erkent de Klant dat de Chartermaatschappij de Borgsom kan inhouden en/of schadevergoeding voor de volledig geleden schade kan claimen.

 

22. Klachten

Klachten zullen schriftelijk worden geaccepteerd op de datum van overname van het Vaartuig (inchecken). Deze moeten worden ondertekend door de Klant en de vertegenwoordiger van de Chartermaatschappij.

De klachten zullen doorgaans worden opgelost op de hieronder beschreven manier of op een vergelijkbare manier, afhankelijk van de betreffende Chartermaatschappij:

- In het geval van een klacht over hygiëne, zal de Chartermaatschappij het probleem inspecteren en, als de klacht gegrond is, aanvullende schoonmaakactiviteiten organiseren om het probleem te verhelpen. In het geval van dergelijke klachten is er geen financiële restitutie.

- In het geval van kleinere gemelde tekortkomingen of schade, welke de veiligheid van navigatie niet ernstig aantasten, zal de Chartermaatschappij het probleem inspecteren en, indien de klacht gegrond is, alle redelijke activiteiten organiseren om het probleem te verhelpen.

De Klant erkent dat, ondanks maximale inspanningen van het team, het soms kan gebeuren dat het probleem vanwege objectieve redenen niet binnen een bepaald tijdsbestek kan worden opgelost. Over het algemeen zal er bij dergelijke kleinere problemen geen financiële restitutie plaatsvinden.

- In geval van grotere gerapporteerde tekortkomingen of schade, welke de veiligheid van de navigatie ernstig aantasten, zal de Chartermaatschappij het probleem inspecteren en, indien de klacht gegrond is, alle redelijke activiteiten organiseren om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Afhankelijk van de tijd die nodig is om het probleem te verhelpen, zal de Klant door de Chartermaatschappij worden vergoed overeenkomstig de betreffende bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Chartermaatschappij.

In het geval van ernstige problemen die objectief niet konden zijn opgemerkt tijdens het inchecken, maar die correct werden gerapporteerd volgens het gedeelte "Schade tijdens de jachtcharter", kan de Klant de schadevergoeding eisen uiterlijk tijdens het uitchecken. Bij deze gelegenheid dient hij een schriftelijke klacht in te dienen, ondertekend door beide partijen met alle bijbehorende documentatie.

Als de klacht van de Klant werd gemeld, maar niet tijdens het uitchecken kon worden opgelost, moet deze binnen 14 dagen schriftelijk worden verzonden, anders wordt deze niet in overweging genomen. Als de Klant de klacht via Trip Sailing als de bemiddelaar van de Klant heeft ingediend, zal Trip Sailing de ontvangen klacht analyseren, informatie van de Chartermaatschappij verzamelen, de Klant adviseren over de procedures in dergelijke gevallen en de klacht proberen op te lossen, en op een tijdige en eerlijke manier tussen de twee partijen bemiddelen. Trip Sailing zal zo spoedig mogelijk een formeel antwoord aan de Klant verstrekken en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van relevante antwoorden van de Chartermaatschappij.

Als de klacht niet ter plaatse na een interventie wordt opgelost, is de Klant verplicht om een schriftelijke klacht in te dienen, samen met ondersteunende documenten en eventuele foto's ter ondersteuning van de klacht bij het agentschap.

Als de klacht na de interventie niet ter plaatse wordt opgelost, is de Klant verplicht om een schriftelijke klacht met alle ondersteunende documenten en foto's die de klacht ondersteunen, niet later dan 8 dagen na de laatste dag van de jachtcharter per e-mail naar Trip Sailing te sturen naar info@tripsailing.com of per post. Trip Sailing neemt alleen volledig gedocumenteerde klachten in overweging die binnen de termijn van 8 dagen worden ontvangen. Trip Sailing is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke oplossing voor de klacht te geven. Trip Sailing kan de uiterste termijn uitstellen om bewijsmateriaal te verzamelen en de klacht bij de Chartermaatschappij te controleren, maar niet meer dan 14 dagen. Trip Sailing houdt alleen rekening met die klachten waarvan de oorzaak niet ter plaatse kon worden opgelost.

Totdat door Trip Sailing een beslissing is genomen, met andere woorden voor de duur van 14/28 dagen nadat de klacht is ingediend, doet de Klant onherroepelijk afstand van het recht op bemiddeling of arbitrage door een derde partij of instelling, alsmede het in het openbaar onthullen van informatie. Gedurende deze periode doet de Klant ook afstand van het recht om een rechtszaak aan te spannen. Het hoogste bedrag aan compensatie per klacht kan neerkomen op het klachtgedeelte van de service en kan niet het gebruikte deel van de service of het totale bedrag van de service omvatten. De toerismewet sluit het recht van de Klant om te worden gecompenseerd voor een ideale schadevergoeding uit.

Trip Sailing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor weersomstandigheden, temperatuur of reinheid van de zee, menigtes op de bestemming, verlies of diefstal van eigendommen noch enige andere soortgelijke situaties en gebeurtenissen die ontevredenheid van de Klant kunnen veroorzaken, maar die niet direct verband houden met de kwaliteit van de geboekte service.

 

23. Persoonlijke informatiebeveiliging

De Klant verstrekt persoonlijke informatie uit zijn/haar eigen vrije wil. Persoonlijke informatie is vereist voor het verwerken van de gevraagde diensten. Dezelfde informatie zal worden gebruikt voor interne communicatie. Trip Sailing stemt ermee in de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden te verstrekken, behalve om de gevraagde diensten te verlenen. De persoonlijke informatie wordt bewaard in een database overeenkomstig de beslissing van het management over de methode die wordt gebruikt voor het verzamelen, verwerken en beveiligen van persoonlijke informatie. 

24. Voorwaarden van de Chartermaatschappij

De Klant erkent dat het in sommige gevallen kan voorkomen dat de Chartermaatschappij in zijn geldende Algemene Voorwaarden andere verzoeken en voorwaarden heeft opgenomen met betrekking tot het charteren van het Vaartuig dan in deze Voorwaarden vermeld. De Klant erkent dat voor zijn verplichtingen jegens de Chartermaatschappij de Voorwaarden van de Chartermaatschappij van toepassing zijn.

25. Gerechtsbevoegdheid

De partijen zullen ernaar streven om geschillen op vreedzame wijze op te lossen. Als de partijen gezamenlijk niet tot overeenstemming kunnen komen, heeft de rechtbank in Split, Kroatië de jurisdictie over hun geschil.

26. Eindopmerking

Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden sluit alle eerder uitgegeven Algemene Voorwaarden uit.

Split, 31.10.2017.